Styrelsen 2018

 

 

Ordförande Tobias Janson 076 128 37 75 janson@skaramk.se
Vice Ordförande Joakim Ellvig 070 261 23 12 jockeg@skaramk.se
Sekreterare Emelie Jonsson 073 366 29 26 emelie@skaramk.se
Vice sekreterare Rickard Engman 076 895 74 81 engman@skaramk.se
Kassör Kenth Gustafsson 070 591 89 50 kenth@skaramk.se
Vice Kassör Michael Carlsson 072 353 63 73  
Ledamot Pontus Gustafsson 072 220 59 88 pontus@skaramk.se
Ledamot Johan Thorn
Ledamot Anders Beltin    
 
1:a Suppleant Benny Karlsson  
2:a Suppleant Martin Åhman