Konstitution Skara MK 2018

                                     Konstitution Skara MK 2018

Ordförande: Tobias Janson

Vice ordförande: Joakim Ellvig

Kassör: Kenth Gustafsson

Vice Kassör: Michael Carlsson

Sekreterare: Emelie Jonsson

Vice Sekreterare: Rickard Engman

Miljöansvarig: Kenth Gustafsson

Ledamot: Anders Beltin

Ledamot: Johan Thorn

Ledamot: Pontus Gustafsson

Suppleant: Benny Karlsson

Suppleant: Martin Åhman

Firmatecknare (var för sig)

Tobias Janson

Kenth Gustafsson

 

Förslag på Valberedningen:

Sammankallande: Utses under året

Ledamot: Utses under året

Suppleant: Utses under året

 

 

Banchef: Berndt Green

Uthyrningsansvarig: Berndt Green (banuthyrning) / Pontus Gustafsson (ansvarig på plats)

Lagledare: Kenth Gustafsson

Sponsoransvarig: Emelie Jonsson

Ungdomsansvarig: Tobias Janson

Webansvarig: Michael Carlsson

Facebookansvarig: Emelie Jonsson

Kiosk/inköpsansvarig: Kerstin Gustafsson

Mediaansvarig: Pontus Gustafsson

Tävlingskommittén sammankallande: Styrelsen