Konstitution Skara MK 2017

                                     Konstitution Skara MK 2017

Ordförande: Tobias Janson

Vice ordförande: Joakim Ellvig

Kassör: Kenth Gustafsson

Vice Kassör: Johan Albertsson

Sekreterare: Emelie Jonsson

Vice Sekreterare: Rickard Engman

Miljöansvarig: Kenth Gustafsson

Ledamot: Anders Beltin

Ledamot: Johan Thorn

Ledamot: Pontus Gustafsson

Suppleant: Michael Carlsson

Suppleant: Benny Karlsson

Firmatecknare (var för sig)

Tobias Janson

Kenth Gustafsson

 

Förslag på Valberedningen:

Sammankallande: Joakim Barath

Ledamot: Kenneth Strand

Suppleant: Johan Thorn

 

 

Banchef: Berndt Green

Uthyrningsansvarig: Pontus Gustafsson

Lagledare: Kenneth Strand

Sponsoransvarig: Emelie Jonsson

Ungdomsansvarig: Tobias Janson

Webansvarig: Michael Carlsson

Facebookansvarig: Emelie Jonsson

Kiosk/inköpsansvarig: Kerstin Gustafsson

Mediaansvarig: Rickard Engman

Tävlingskommittén sammankallande: Joakim Ellvig