Skara motorklubb / Kenth Gustafsson
Härlunda GENSTIGEN 2
532 94 Skara
info@skaramk.se
bankgiro 551-4054

Kontaktpersoner

Motocross: Joakim Ellvig 0733-59 33 30

Lagledare MX: Kenth Gustavsson 0705-91 89 50

Ungdomledare MX: Tobias Janson 0761-28 37 75

Banchef: Bernt Gren 0705-37 68 11

Miljöombud: Kenth Gustavsson 0705-91 89 50

Sisuansvarig: Emelie Johansson 0733-66 29 26

Tränigsvaktansvarig: Emelie Jonsson 0733-66 29 26